speakingpass homepage
icon

IELTS Nói Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 ngân hàng chủ đề thực tế và đáp án tham khảo

Tổng số tiền thu được
Chủ đề phần 1
366
Chủ đề phần 2&3
92
Cập nhật cuối cùng: 2024.7.21

Nếu bạn đã tham gia kỳ thi nói IELTS, tôi tin bạn sẽ đồng ý rằng phần khó nhất của kỳ thi nói IELTS không phải là nói như thế nào mà là nói gì. Trong phòng thi, bạn cần phải chiến đấu với sự lo lắng của mình khi trả lời những câu hỏi mà bạn chưa từng nghĩ tới trong thời gian có hạn. Có thể nói, việc không biết phải nói gì chính là đối thủ lớn nhất của mọi thí sinh thi IELTS Nói.

May mắn thay, các chủ đề của bài thi Nói IELTS được tái sử dụng, giúp chúng ta có cơ hội hiểu câu hỏi và suy nghĩ trước về câu trả lời. Tại SpeakPass, chúng tôi tiếp tục sưu tầm và đăng tải tất cả các đề thi IELTS thực tế. Mỗi chủ đề có thể xuất hiện lại trong kỳ thi tiếp theo. Tôi mong rằng đến lúc đó, bạn có thể tự tin và bình tĩnh đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho riêng mình.

© 2024 Jed Xie. All rights reserved.